7 mars 2017
Presentation av Smart Grid Gotlands resultat på KTH i Stockholm

Juli 2016
Presentation av projektet på GEAB:s kontor i Visby under Almedalsveckan.

April 2016
Marknadstestet Smart Kund Gotland avslutas. Alla kunder får erbjudande om fortsatt styrning men då i GEAB:s regi.

Oktober2015
Den ombyggda stationen i Källunge beräknas vara färdigbyggd.

Juni 2015
Delprojekt Smart Kund Gotland presenterar på IEA Committee on Energy Research and Technology, EXPERTS’ GROUP ON R&D PRIORITY-SETTING AND EVALUATION i Oslo 3 - 4 juni.

https://www.iea.org/media/workshops/2015/egrdjune/AgendaEGRDdraft15thofApril2015.pdf

Maj 2015
Delprojekt Smart Kund Gotland presenterar resultat från marknadstestet på IVA:s seminarium "El på beställning - kunden i fokus?"

Mars 2015
Smart Grid Gotland presenterar projektet på Svensk Energis regiondagar i Kalmar, Stockholm, Skövde och Örnsköldsvik.

November 2014
I mitten på november undertecknas leveransavtalet för etapp 2 i projektet. Avtalet som hanterar vad som ska ingå i det ombyggda elnätet signeras av ABB, GEAB och Vattenfall.

Januari 2014
Energimyndigheten beviljar finansiering till etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Stödet uppgår till 15 miljoner kronor vilket motsvarar 45 % av den totala projektbudgeten.


November 2013
Marknadstestet Smart Kund Gotland startar.


Oktober 2013
Cirka 1200 smarta elmätare installeras i området mellan fördelningsstationerna Källunge och Bäcks.


Oktober 2013
Solcellsanläggningen installerad och operativ.


Våren 2013
Energikartläggning hos ett tjugotal företag på Gotland. Kartläggningen görs för att undersöka möjligheter till energieffektivisering och laststyrning.


2012
15 juni - Energimyndigheten beviljar 23 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till projektet Smart grid Gotland

September - Projektet startar