Nyheter

Leveransavtalet för etapp 2 undertecknat
(2014-11-30) I mitten på november undertecknades leveransavtalet för etapp 2 i projektet. Läs mer...
SGG på Almedalen 2014
(2014-07-07) Torsdagen den 2/7 ägde Smart Grid Gotlands seminarium ”Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?” rum i Vattenfalls Energihus. Läs mer...
Smart Kund Gotland i P4 Gotlandsnytt
(2013-04-05) Christina Svalstedt, projektledare för delprojekt marknadstest och Sven-Olov Karlsson, Gotlands Energi, intervjuas av radio P4 Gotlandsnytt angående marknadstestet Smart kund Gotland.
Klicka här för att komma till intervjun

Smart Grid Gotland på CIRED
(2013-06-24) Årets CIRED-konferens ägde rum på Kista-mässan i Stockholm mellan den 10 och 13 juni. Läs mer...

SGG på Almedalen 2013
(2013-09-04) Under Almedalsveckan genomförde Gotlands Energi (GEAB) och delprojektet Smart Kund Gotland (marknadstestet) ett gemensamt evenemang. Läs mer...

Nyheter i media

3 juni 2015 - Ny Teknik
I drygt ett år har 200 elkunder på Gotland kunnat styra...
12 maj 2015 - Voltimum
ABB har fått i uppdrag att installera infrastrukturen f...
27 mars 2015 - Second Opinion
Jenny Larsson, vd för GEAB, menar att majoriteten av ku...
27 februari 2015 - Dalarnas Tidningar
Det var fullsatt i Innovationshallen på Lugnet när Sver...
26 januari 2015 - Framtidens Energi
Smarta energinät kräver både ny teknik och medvetna...

Mediaarkiv
 
På Gotland byggs ett av världens modernaste elnät

På Gotland utvecklas just nu ett världens smartaste elnät av det lokala energibolaget GEAB, Gotlands Energi tillsammans med Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH, med Energimyndigheten som medfinansiär. Smart Grid Gotland är ett utvecklingsprojekt som ska visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. Projektet avser också att ge kunden möjlighet att aktivt delta på energimarknaden och som elkund kan du övervaka din energianvändning dygnet runt och anpassa din konsumtion till elpriset. Till exempel kan du se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång på billig förnyelsebar el och att den slås av när elpriset stiger.

Projektet utförs i tre delprojekt och med en gemensam utvecklingsplattform som ska förse delprojekten med tekniska installationer.

Projektet startade i september 2012 och beräknas pågå till december 2016.
___________________________________________________________________________________

Se filmen om projektet Smart Grid Gotland!Powel utsedd till Preferred Supplier
Powel bidrar i projektet Smart Grid Gotland med sin kompetens och erfarenhet kring hantering av mätvärden och händelser från smarta elmätare. Till projektet levererar också Powel både ny och beprövad funktionalitet ur sin Meteringportfölj för att med hög prestanda och automatik hantera stora volymer mätvärden och händelser. En del av målsättningen med projektet är att öka elkundernas medvetenhet och engagemang. Powel kommer här att bidra och möjliggöra för kunderna att i så gott som realtid ta del av insamlad elförbrukning i 15 minutersvärden samt relevanta händelser från elmätarna. (2014-08-19)

Smart Grid Gotland på Almedalen 2014
Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle? Det är titeln på seminariet som kommer att äga rum torsdagen den 3:e juli klockan 14 - 15.15. Seminariet sker i Vattenfalls energihus på Mellangatan 9 (bakom Donners hotell). Varmt välkomna!
Klicka här för att komma till Almedalsprogrammet

ETM Mätteknik utsedd till Preferred Supplier
Smart Grid Gotland utser ETM Mätteknik som Preferred Supplier. ETM Mätteknik är ett telekommunikationsbolag med verksamheter inom utveckling, tillverkning, support och marknadsföring av produkter och tjänster för mobil datakommunikation. I projektet kommer ETM att bidra med teknik och system som möjliggör både effektiv överföring av data från elmätare och att snabb kunna få larm om strömavbrott hos abonnenterna. Detta innebär att tiden från fel till åtgärd kan minskas och kundnöjdheten ökas. (2014-05-09)

Echelon utsedd till Preferred Supplier
Smart Grid Gotland utser Echelon Corporation som Preferred Supplier. Silicon Valley-baserade Echelon är en av världens ledande leverantörer av nätverkslösningar för energistyrning och kommer i Smart Grid Gotland-projektet att bistå med sin kompetens och sina produkter inom delprojekt Smarta mätare. Med hjälp av Echelons så kallade Control Nodes, intelligenta sensorer/mätare baserade på Open Smart Grid Protocol och NES systemprogramvara kommer det vara möjligt att samla in värdefull elkvalitetsinformation från lågspänningsnätet. Informationsinsamlingen kommer göra det möjligt att övervaka avbrott i lågspänningsnätet på ett helt nytt sätt och upptäcka nätförluster och andra ”hälsoproblem” i nätet. (2014-02-06)

Energimyndigheten beviljar 15 miljoner till Smart Grid Gotland
Energimyndigheten har beviljat finansiering till etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Stödet uppgår till 15 miljoner kronor vilket motsvarar 45 % av den totala projektbudgeten.
I etapp 2 av Smart Grid Gotland avser projektet att bygga om en del av ett existerande landsbygdsnät på Gotland till ett så kallat självläkande nät. Läs hela pressmeddelandet här. (2014-01-15)

Lägesrapport Smart Grid Gotland 2013-12-01
I slutet av november skickade projektet in en lägesrapport till medfinansiären Energimyndigheten. Klicka här för att komma till rapporten. (2013-12-12)

Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland
Den 11:e oktober är det dags för slutbesiktning av Smart Grid Gotlands solcellsinstallation. Anläggningen består av tre enfasinstallationer om vardera 3,2 kW och en trefasinstallation om 2*22,5 kW.

Anläggningen som är den första fysiska installationen i projektet är placerad strax öster om Visby och kommer att anslutas till en av ledningarna som matas från fördelningsstationen Källunge. Syftet med installationen är dels att undersöka och verifiera hur anläggningen påverkar elkvaliten i landsbygdsnätet men också hur anläggningen påverkar de smarta mätarnas metoder att identifiera olika tillstånd i nätet. Utöver detta kommer även de smarta mätarnas möjlighet att identifiera elkvalitetsproblem orsakade av solcellsanläggningen att undersökas. Läs mer om solcellsinstallationen här. (2013-10-11)

Klicka här för att komma till pressmeddelandet
Smart Grid Gotland i tidningen Ny Teknik
Ny Teknik hade den 28:e augusti 2013 tema smarta elnät och illustrerade projektet Smart Grid Gotland grafiskt.
Klicka här för att komma till webbversionen av Ny Teknik och den grafiska illustrationen. (2013-09-05)