Nyheter

Smart Kund Gotland nu avslutat
(2016-05-01) Marknadstestet Smart Kund Gotland avslutades sista april 2016. Läs mer...

Källungestationen nu spänningssatt
(2015-10-28) Den uppdaterade Källungestationen är nu spänningssatt. Läs mer...

Leveransavtalet för etapp 2 undertecknat
(2014-11-30) I mitten på november undertecknades leveransavtalet för etapp 2 i projektet. Läs mer...
SGG på Almedalen 2014
(2014-07-07) Torsdagen den 2/7 ägde Smart Grid Gotlands seminarium ”Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?” rum i Vattenfalls Energihus. Läs mer...
ETM Mätteknik utsedd till Preferred Supplier
(2014-05-09) Smart Grid Gotland utser ETM Mätteknik som Preferred Supplier.Läs mer...

Echelon utsedd till Preferred supplier
(2014-02-06) Smart Grid Gotland utser Echelon Corporation som Preferred Supplier. Läs mer...

Energimyndigheten beviljar 15 miljoner till Smart Grid Gotland
(2014-01-15) Energimyndigheten har beviljat finansiering till etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Läs mer...

Lägesrapport till Energimyndigheten
2013-12-12) I slutet av november skickade projektet in en lägesrapport till medfinansiären Energimyndigheten. Läs mer...

Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland
(2013-10-11) Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland. Läs mer...

SGG i Ny Teknik
(2013-09-05) Ny Teknik hade den 28:e augusti 2013 tema smarta elnät och illustrerade projektet Smart Grid Gotland grafiskt. Läs mer...

Smart Grid Gotland på CIRED
(2013-06-24) Årets CIRED-konferens ägde rum på Kista-mässan i Stockholm mellan den 10 och 13 juni. Läs mer...

SGG på Almedalen 2013
(2013-09-04) Under Almedalsveckan genomförde Gotlands Energi (GEAB) och delprojektet Smart Kund Gotland (marknadstestet) ett gemensamt evenemang. Läs mer...

Smart Kund Gotland i P4 Gotlandsnytt
(2013-04-05) Christina Svalstedt, projektledare för delprojekt marknadstest och Sven-Olov Karlsson, Gotlands Energi, intervjuas av radio P4 Gotlandsnytt angående marknadstestet Smart kund Gotland.
Klicka här för att komma till intervjun

Nyheter i media


Mediaarkiv
 
Vi har ett RESULTAT!

Smart Grid Gotland avslutat!
Projektet Smart Grid Gotland avslutades i slutet av 2017 och i november 2017 skickade projektet in slutrapporten till Energimyndigheten. Klicka här för att komma till slutrapporten. (2018-04-10)
Smart Grid Gotland - seminarium på KTH 7 mars 2017
Tisdagen den 7 mars presenterades resultaten av Smart Grid Gotland på KTH i Stockholm. Dagen inleddes med att Mikael Östling prorektor på KTH hälsade alla välkomna till KTH och därefter följde korta presentationer av Nils Vikmång Statssekreterare och ordförande för forum för smarta elnät, Karl Bergman Vattenfall R&D och Johan Söderström, VD ABB Sverige. Presentationerna följdes sedan av ett samtal mellan partnerbolagen där resultaten diskuterades och eftermiddagen innehöll sedan presentationer av de tre delprojekten Smart Kund Gotland, Elkvalitet och Vindkraftsintegration.

Ett viktigt resultat i projektet är att det går att ytterligare öka andelen vindkraft i det befintliga elnätet samtidigt som både avbrottstid och avbrottsfrekvens kan förbättras med 25 procent. Detta har uppnåtts genom att utnyttja kundernas flexibilitet vid hög vindkraftproduktion och optimera styrningen av vindkraften. En del av elnätet på Gotland har utrustats med smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smart styrning och övervakning av lågspänningsnätet.

Kundtestet Smart Kund Gotland har involverat cirka 280 elkunder på Gotland och där man funnit att kunderna kunnat sänka sin elförbrukning utan att sänka komforten.

Presentationerna från dagen finns under fliken publikationer.

På Gotland byggs ett av världens modernaste elnät
På Gotland utvecklas just nu ett världens smartaste elnät av det lokala energibolaget GEAB, Gotlands Energi tillsammans med Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH, med Energimyndigheten som medfinansiär. Smart Grid Gotland är ett utvecklingsprojekt som ska visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. Projektet avser också att ge kunden möjlighet att aktivt delta på energimarknaden och som elkund kan du övervaka din energianvändning dygnet runt och anpassa din konsumtion till elpriset. Till exempel kan du se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång på billig förnyelsebar el och att den slås av när elpriset stiger.

Projektet utförs i tre delprojekt och med en gemensam utvecklingsplattform som ska förse delprojekten med tekniska installationer.

Projektet startade i september 2012 och kommer pågå till juni 2017.
___________________________________________________________________________________

Se filmen om projektet Smart Grid Gotland!