Nyheter i media

3 juni 2015 - Ny Teknik
I drygt ett år har 200 elkunder på Gotland kunnat styra...
12 maj 2015 - Voltimum
ABB har fått i uppdrag att installera infrastrukturen f...
27 mars 2015 - Second Opinion
Jenny Larsson, vd för GEAB, menar att majoriteten av ku...
27 februari 2015 - Dalarnas Tidningar
Det var fullsatt i Innovationshallen på Lugnet när Sver...
26 januari 2015 - Framtidens Energi
Smarta energinät kräver både ny teknik och medvetna...

Mediaarkiv
 
Här byggs ett av världens modernaste elnät

På Gotland utvecklas just nu ett världens smartaste elnät av det lokala energibolaget GEAB, Gotlands Energi tillsammans med Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH, med Energimyndigheten som viktig finansiär och samarbetspartner. Med hjälp av modern teknologi går det att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Detta sker med bibehållen leveranskvalitet och på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med konventionell teknik.

Som elkund kan du övervaka din energianvändning dygnet runt och anpassa din konsumtion till elpriset. Till exempel kan du se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång på billig förnyelsebar el och att den slås av när elpriset stiger.
___________________________________________________________________________________Leveransavtalet för etapp 2 undertecknatI mitten på november undertecknades leveransavtalet för etapp 2 i projektet. Avtalet som hanterar vad som ska ingå i det ombyggda elnätet signerades av ABB, GEAB och Vattenfall. Stående från vänster: Jörgen Söderberg, ABB, och Håkan Gustafsson, Vattenfall. Sittande från vänster: Per Eckemark, ABB, Jenny Larsson, GEAB, och Karl Bergman, Vattenfall.

Etapp 2 av projektet fokuserar på det smarta elnätet och innehåller installation av modern teknik för att åstadkomma det självläkande nätet. Med hjälp av smart övervakning och smarta sensorer och brytare ska nätet kunna delas in i sektioner så att bara de delar som verkligen har ett fel blir bortkopplade. På så vis kommer färre kunder att drabbas vid strömavbrott då de delar av nätet som inte är belagda med ett fel snabbt återinkopplas på nätet. (2014-11-30)

SGG på Almedalen 2014
Torsdagen den 2/7 ägde Smart Grid Gotlands seminarium ”Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?” rum i Vattenfalls Energihus. Seminariet bestod av en kort presentation av projektet som sedan följdes av en paneldebatt där utmaningar inom de tre områdena kund, teknik och regelverket diskuterades. Jenny Larsson var presentatör och moderator och i panelen satt Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution, Johan Söderström, VD ABB Sverige, Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen, Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät, Andreas Wickman, Gotlands vindelproducenter och Christina Svalstedt, projektledare Smart Kund Gotland.

I samband med SGG-seminariet och Vattenfalls övriga seminarier presenterades projektet genom en Smart Kund Gotland-utställning där tre typiska kundfamiljer visades upp; smarta teknik familjen, smarta spara familjen och smarta miljöfamiljen. Utöver detta hade också delprojekt Smart Kund Gotland ett kundevent där befintliga kunder bjöds in för att diskutera testet så här långt.
Powel utsedd till Preferred Supplier
Powel bidrar i projektet Smart Grid Gotland med sin kompetens och erfarenhet kring hantering av mätvärden och händelser från smarta elmätare. Till projektet levererar också Powel både ny och beprövad funktionalitet ur sin Meteringportfölj för att med hög prestanda och automatik hantera stora volymer mätvärden och händelser. En del av målsättningen med projektet är att öka elkundernas medvetenhet och engagemang. Powel kommer här att bidra och möjliggöra för kunderna att i så gott som realtid ta del av insamlad elförbrukning i 15 minutersvärden samt relevanta händelser från elmätarna. (2014-08-19)

Smart Grid Gotland på Almedalen 2014
Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle? Det är titeln på seminariet som kommer att äga rum torsdagen den 3:e juli klockan 14 - 15.15. Seminariet sker i Vattenfalls energihus på Mellangatan 9 (bakom Donners hotell). Varmt välkomna!
Klicka här för att komma till Almedalsprogrammet

ETM Mätteknik utsedd till Preferred Supplier
Smart Grid Gotland utser ETM Mätteknik som Preferred Supplier. ETM Mätteknik är ett telekommunikationsbolag med verksamheter inom utveckling, tillverkning, support och marknadsföring av produkter och tjänster för mobil datakommunikation. I projektet kommer ETM att bidra med teknik och system som möjliggör både effektiv överföring av data från elmätare och att snabb kunna få larm om strömavbrott hos abonnenterna. Detta innebär att tiden från fel till åtgärd kan minskas och kundnöjdheten ökas. (2014-05-09)

Echelon utsedd till Preferred Supplier
Smart Grid Gotland utser Echelon Corporation som Preferred Supplier. Silicon Valley-baserade Echelon är en av världens ledande leverantörer av nätverkslösningar för energistyrning och kommer i Smart Grid Gotland-projektet att bistå med sin kompetens och sina produkter inom delprojekt Smarta mätare. Med hjälp av Echelons så kallade Control Nodes, intelligenta sensorer/mätare baserade på Open Smart Grid Protocol och NES systemprogramvara kommer det vara möjligt att samla in värdefull elkvalitetsinformation från lågspänningsnätet. Informationsinsamlingen kommer göra det möjligt att övervaka avbrott i lågspänningsnätet på ett helt nytt sätt och upptäcka nätförluster och andra ”hälsoproblem” i nätet. (2014-02-06)

Energimyndigheten beviljar 15 miljoner till Smart Grid Gotland
Energimyndigheten har beviljat finansiering till etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Stödet uppgår till 15 miljoner kronor vilket motsvarar 45 % av den totala projektbudgeten.
I etapp 2 av Smart Grid Gotland avser projektet att bygga om en del av ett existerande landsbygdsnät på Gotland till ett så kallat självläkande nät. Läs hela pressmeddelandet här. (2014-01-15)

Lägesrapport Smart Grid Gotland 2013-12-01
I slutet av november skickade projektet in en lägesrapport till medfinansiären Energimyndigheten. Klicka här för att komma till rapporten. (2013-12-12)

Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland
Den 11:e oktober är det dags för slutbesiktning av Smart Grid Gotlands solcellsinstallation. Anläggningen består av tre enfasinstallationer om vardera 3,2 kW och en trefasinstallation om 2*22,5 kW.

Anläggningen som är den första fysiska installationen i projektet är placerad strax öster om Visby och kommer att anslutas till en av ledningarna som matas från fördelningsstationen Källunge. Syftet med installationen är dels att undersöka och verifiera hur anläggningen påverkar elkvaliten i landsbygdsnätet men också hur anläggningen påverkar de smarta mätarnas metoder att identifiera olika tillstånd i nätet. Utöver detta kommer även de smarta mätarnas möjlighet att identifiera elkvalitetsproblem orsakade av solcellsanläggningen att undersökas. Läs mer om solcellsinstallationen här. (2013-10-11)

Klicka här för att komma till pressmeddelandet
Smart Grid Gotland i tidningen Ny Teknik
Ny Teknik hade den 28:e augusti 2013 tema smarta elnät och illustrerade projektet Smart Grid Gotland grafiskt.
Klicka här för att komma till webbversionen av Ny Teknik och den grafiska illustrationen. (2013-09-05)

Smart Grid Gotland på Almedalen
Under Almedalsveckan genomförde Gotlands Energi (GEAB) och delprojektet Smart Kund Gotland (marknadstestet) ett gemensamt evenemang där representanter från GEAB och projektet berättade om de tekniska kundlösningarna som kommer att möjliggöra ett smart elnät på Gotland. De 1200 som har anmält sig till testpiloter för marknadstestet var speciellt inbjudna och de, samt övriga besökare ställde frågor till GEAB och projektet.

Evenemanget besöktes av cirka 220 personer och på plats för att svara på frågor fanns Jenny Larsson från GEAB, Christina Svalstedt och Johan Söderbom från projektet och Vattenfall samt Lars Ejeklint, energirådgivare på Vattenfall. (2013-09-04)
Smart Grid Gotland på CIRED
Årets CIRED-konferens ägde rum på Kista-mässan i Stockholm mellan den 10 och 13 juni. CIRED-konferensen är ett öppet forum för eldistributionsbranschens många intressenter och på årets konferens deltog ca 1200 personer från 60 länder. Smart Grid Gotland-projektet presenterades i utställningsmontrarna hos Vattenfall, ABB och Schneider Electric och intresset för smarta elnät och tekniken för att uppnå projektmålen var stort. (2013-06-24)Smart Kund Gotland i P4 Gotlandsnytt
Christina Svalstedt, projektledare för delprojekt marknadstest och Sven-Olov Karlsson, Gotlands Energi, intervjuas av radio P4 Gotlandsnytt angående marknadstestet Smart kund Gotland. (2013-04-05)
Klicka här för att komma till intervjun